CIESZ SIĘ BEZPŁATNĄ WYSYŁKĄ WSZYSTKICH TWOICH ZAMÓWIEŃ

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie z niektórych funkcjonalności strony www.luludepaluza.pl (zwanej dalej „Sklepem”) wymaga przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym w przypadku korzystania przez Ciebie z określonych usług dostępnych w Sklepie, Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Sklepu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). 

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. 

Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest spółka Lulu de Paluza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037891, posiadająca NIP 6762162595, REGON 357096779 (zwana dalej „Lulu de Paulza”).
 2. Twoje dane osobowe zbierane są przez Lulu de Paluza sp. z o.o. wyłącznie od Ciebie, w szczególności podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, korzystania z usługi Newslettera, czy też korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies.
 3. W przypadku gdy dokonując w Sklepie zakupu określonych produktów, zapłaty dokonasz z wykorzystaniem funkcji Przelewy24, administratorem Twoich danych w zakresie procesu płatności będzie PayPro S.A.  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Lulu de Paluza?

 1. Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez Lulu de Paluza uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W celu dokonania zakupu lub rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  • dane użytkownika/zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
  • dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);
  • login oraz hasło, utworzone przez użytkownika (tylko w przypadku rejestracji).
 3. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP.
 4. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego imienia oraz adresu e-mail, na który Newsletter będzie kierowany
 5. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

 1. W przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
 2. Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta Lulu de Paluza może jednak przetwarzać część danych osobowych użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Lulu de Paluza zbiera dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności aby:

 • optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
 • budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
 • informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie,
 • dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych (Lulu de Paluza) może przekazać dane osobowe  podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:  

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy Lulu de Paluza posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, 
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Lulu de Paluza?

 1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
 2. Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Sklepu i usług realizowanych przez Lulu de Paluza, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny Lulu de Paluza jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
 4. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika.

 1. W każdej chwili użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Lulu de Paluza procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
 2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Pozostałe informacje

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Sklepie, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej.
 3. W przypadku przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych następuje na podstawie zawartej przez Administratora umowy obejmującej Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej zapewniających zachowanie standardów bezpieczeństwa oraz zasad odpowiedzialności za przetwarzanie danych.
 4. W każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego kierując w tym zakresie wniosek do Administratora.
 5. Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. 
  Pamiętaj, że operatorzy stron/aplikacji/wtyczek do których następuje przekierowanie za pośrednictwem ww. łączy umieszczonych na stronie Sklepu mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Twój temat.
  Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności. 
  Administrator Sklepu nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.
 6. Na stronie Sklepu mogą znaleźć się linki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, spowoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Sklepu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami. Na serwer mediów społecznościowych zostanie przekazana informacja o wizycie na stronie Sklepu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych zostaną przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Kontakt

Lulu de Paluza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
e-mail: bok@luludepaluza.pl

Lulu de Paluza • Ekskluzywna odzież damska • Warszawa